Scroll to top

Audition er et Facet5 specialmodul til kortlægning af rolle. Audition gør det muligt, at sammenligne resultatet fra et individs Facet5 profil, med krav og forventninger til den definerede rolle/kultur/organisation. Definitionen sker ved hjælp af Audition spørgerammen, forud for initieringen af rekrutteringsprocessen. Relevante kandidater besvarer Facet5 spørgeskemaet, og holdes herefter op mod den definerede rolleskabelon. Audition genererer herefter en adfærds- og situationsbaseret interviewguide, som stiller meget præcise spørgsmål i relation til den kortlagte rolle. Denne helt unikke tilgang til rolledefinition og profilering, er en ekstremt effektiv metode, for enhver der arbejder med eksempelvis rekruttering, udvælgelse og/eller succesion planning.

For yderligere information, klik her for at hente en Audition Sample Rapport.

Se denne korte video for at høre hvad en kunde siger om Audition. (På engelsk)

> Features
 • Et kort 10-minutters rollebaseret spørgeskema, som skalerer adfærdsmæssige rolleelementer.
 • Rolleelementerne sammenholdes med Facet5 faktorerne, og genererer en grad af ’fit’.
 • ’Trafiklys’ der indikerer graden af ’fit’.
 • Prædefinerede rolleskabeloner er frit tilgængelige for download af akkrediterede brugere.
 • Bredt spektrum for anvendelighed.
> Fordele
 • Audition kan bruges til at identificere succesfaktorer, enkelt og hurtigt.
 • Onlinebaseret dataindsamling, til brug over hele verden.
 • Resultater tilgængelige i Real-Time, for hurtig download og distribution, nemt og effektivt.
 • Enkeltheden i spørgeskemaet gør det let for enhver at forstå, så alle relevante parter nemt inddrages.
 • Den letforståelige adfærdsbaserede interviewguide overskueliggør rekrutteringsprocessen.
 • Audition kortlægger både kandidaters ’rolle/kultur/organisation fit’ samt ’afstande’ i forhold til den aktuelle kortlagte rolle, og understøtter dermed beslutningsprocessen i rekrutteringer.
> Hvad måler værktøjet?

Sammenligner individet med den definerede idealprofil, bl.a.:

 • Målfokus
 • Gennemslagskraft
 • Samarbejdsvilje
 • Entusiasme
 • Omgængelighed
 • Konsultationsbehov
 • Opgaveorientering
 • Realisme
 • Skepsis
 • Struktur
 • Varsomhed
 • Selvtillid
 • Modenhed

Produktoversigt

Anvendelsesområde:
Velegnet til rekruttering på alle niveauer, men især roller hvor flere skal ansættes på samme vilkår, og/eller i afgørende roller inden for organisationen.


Målgruppe:
Rekrutteringsansvarlige, Ledere, HR Business Partnere.


Format:
Gennemsnitlig svartid; 10-15 minutter, 83 spørgsmål; Online baseret; Rapporter kan genereres øjeblikkeligt efter gennemførelse.


Træning:
Facet5 akkrediterings træning er påkrævet for den procesansvarlige. Ingen træning påkrævet for interviewer.


Pris (Rapport):
Audition Interviewguide: 10 FIPs*
Group Audition: 2 FIPs*

*pr. kandidat

Få en gratis demo-rapport

Kontakt os via formularen